PGB

Heeft u een PGB van het Zorgkantoor of van de Gemeente, dan kan ik zorg bij u verlenen. Samen met een aantal collega's maken wij een voor u passend rooster van momenten waarop wij bij u zorg komen verlenen. Eventueel kan ik u ondersteunen bij het aanvragen van een PGB. Ook de indicatiestelling kan ik voor u laten verzorgen.
Bent u niet in staat om zelf de administratieve zaken rondom het PGB af te handelen dan kan dit verzorgd worden door de SVB(Sociale Verzekeringsbank). Eventueel kan ik ook samen met u op zoek naar iemand in uw omgeving die bereid is deze administratieve taken te vervullenLia Rutters
Zorg naar u w wens