Op grond van de Wet kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem/haar betreffende klachten (artikel 13, eerste lid, Wkkgz) De klachtenregeling is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.

 

Hiervoor ben ik aangesloten bij klachtenportaal ZORG. 

Als u een klacht in wilt dienen kunt u dit direct via www.klachtenportaalzorg.nl Hier kunt u een klachtenformulier invullen. Daarnaast kunt u eventueel contact opnemen via info@klachtenportaalzorg.nl Bij het indienen van een klacht kunt u of uw vertegenwoordiger een beroep doen op ondersteuning van een klachtenfunctionaris.

 

Voor eventuele geschillen over de geleverde zorg tussen u en mijzelf kunt u een beroep doen op de Stichting Geschilleninstantie KPZ. Deze instantie is opgericht door Klachtenportaal Zorg in samenwerking met belangenbehartigers voor cliënten en belangenbehartigers voor beroepsbeoefenaren. De geschilleninstantie kunt u ook bereiken via www.klachtenportaalzorg.nl of via info@klachtenportaalzorg.nl

 

 

 

 

 

Lia Rutters  |  info@liazorg.nl